Poezja – Hardcover

Grzech-przywierszeKosmos
Lamentacje-1

Książka zatytułowana ‘Grzech. Przywiersze’ (Wyd. Pisarze.pl, Warszawa 2013, s. 262) składa się z trzech tomów wierszy – wcześniej wydanych w Edynburgu w formie e-book’ów. W trzyczęściowym tomie pierwszym pt. ‘Coś nieokreślonego’ publikowane są liryki i erotyki. ‘Klockhammar skandynawski’ zawiera liryki, będące wyrazem refleksji autora nad przemijaniem i miłością. ‘En trois quarts’ zawiera erotyki, których treść nawiązuje do osobistych przeżyć autora, konkretnych zdarzeń i bliskich mu osób. ‘Odmieniec’ zawiera erotyki, które są wynikiem eksperymentu intelektualnego i psychologicznego – wiersze powstały jako wyraz moralnej akceptacji i otwartości autora na potrzebę równouprawnienia ludzi w zakresie płci, orientacji seksualnej i ról społecznych. W trzyczęściowym tomie drugim pt. ‘W ogrodzie nadziei’ publikowane są wiersze o tematyce egzystencjalnej i historycznej. ‘Portrety i alegorie’ zawierają utwory na temat zniewolenia człowieka. ‘Szalerek’ zawiera utwory ukazujące poetyckie credo autora w kontekście potrzeby poszukiwania uniwersalnej prawdy. ‘Edynburg, Edynburg’ zawiera utwory poświęcone osobistej sytuacji autora, który po stracie dziecka zamordowanego przez służby specjalne zmuszony został do emigracji. Z wierszy tych przebija wielka miłość do Ojczyzny i rozczarowanie realiami współczesnej Polski. W dwuczęściowym tomie trzecim pt. ‘Prawo do wzajemności’ publikowane są wiersze o tematyce etycznej, religijnej i eschatologicznej. ‘Znaczenie pieśni’ zawiera utwory na temat monoteizmu etycznego i wyborów moralnych wobec totalitaryzmu i Shoah. ‘Miłość’ zawiera pytania o Boga, sens życia i śmierci. Znalazły się tutaj utwory napisane pod wpływem snów autora, bardzo osobiste i intymne, a zarazem uniwersalne przy zderzeniu żydowskiej religii i humanizmu z realiami Holocaustu i współczesnego antysemityzmu. – Wiersze zamieszczone w książce ‘Grzech. Przywiersze’ dostępne są w trzech darmowych e-bookach opublikowanych w sekcji ‘Literatura – Ebooks – Czytaj online’ na głównej stronie niniejszego portalu.

Książka zatytułowana ‘Kosmos i Hipokryzja. Sonety szwedzkie’ (Wyd. Pisarze.pl, Warszawa 2014, s. 278) składa się z dwóch tomów wierszy – wcześniej wydanych w Edynburgu w formie e-book’ów. W trzyczęściowym tomie pierwszym pt. ‘Sonety szwedzkie’ publikowane są sonety o tematyce lirycznej, egzystencjalnej, religijnej, obyczajowej i moralnej, wyśmiewające ludzkie wady, społeczne przyzwolenie na głupotę i fałsz, wiersze napiętnujące otaczające człowieka zło. Sonety zbudowane są z trzech tetrastychów i tercyny, podobnie jak to ma miejsce w sonecie angielskim, lecz o zmienionym układzie rymów – jednolitym dla wszystkich utworów zawartych w tym tomie: abba/caac/dccd/dd. W trzyczęściowym tomie drugim pt. ‘Nowe sonety szwedzkie’ publikowane są sonety o tematyce antywojennej i społecznej, pełne sprzeciwu wobec okropieństw wojen i cynizmu polityków i władców. Są w nim również publikowane liryki i erotyki. Sonety zbudowane są z trzech tetrastychów i tercyny, podobnie jak to ma miejsce w tomie pierwszym, lecz o zmienionym – jednolitym dla wszystkich utworów zawartych w tym tomie – układzie rymów: abba/bccb/cddc/dd. – Wiersze zamieszczone w książce ‘Kosmos i Hipokryzja. Sonety szwedzkie’ dostępne są w dwóch darmowych e-bookach opublikowanych w sekcji ‘Literatura – Ebooks – Czytaj online’ na głównej stronie niniejszego portalu.

Książka zatytułowana ‘Lamentacje. W poszukiwaniu człowieka’ (Wyd. Pisarze.pl, Warszawa 2015, s. 316) składa się z dwóch tomów wierszy – wcześniej wydanych w Edynburgu w formie e-book’ów. W pierwszym tomie publikowanych jest 150 lamentacji zgromadzonych w 15 częściach, po 10 w każdej z nich. W drugim tomie publikowanych jest 100 lamentacji w 10 częściach, po 10 w każdej z nich, a także Aneks zawierający jedną lamentację. Wszystkie wiersze posiadają po 22 wersy w układzie 14 wersów plus 1 wers plus 7 wersów. Treścią lamentacji w obu tomach są refleksje nad potrzebą humanizmu, zrodzoną wraz z etyką monoteistyczną – w kontekście Holocaustu. Wiersze zawierają konstatację, że do dnia dzisiejszego ludzkość jako całość odległa jest od humanizmu i człowiek nadal nie potrafi odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, które wciąż zadaje mu sam Bóg: ‘Gdzie jesteś?’. Dominują kwestie etyczne, egzystencjalne i eschatologiczne widziane z perspektywy judaizmu i religii monoteistycznej, z licznymi cytatami i nawiązaniami do większości ksiąg żydowskiego Tanachu. – Wiersze zamieszczone w książce ‘Lamentacje. W poszukiwaniu człowieka’ dostępne są w dwóch darmowych e-bookach opublikowanych w sekcji ‘Literatura – Ebooks – Czytaj online’ na głównej stronie niniejszego portalu.

Książki w formie hardcover wydane są w jednolitej szacie edytorskiej, szyte, w twardej oprawie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *