tajemnica złotego świata. edynburskie bajki dla dzieci i dorosłych, tom 1, alec i złoty pan (dedykacja, podziękowanie, motto)

Pradziadkom, Dziadkom, Rodzicom, Niwce, Dadzie, Alexowi, Abato, Aniołowi, Ani, Adze, Dzieciom i Dorosłym

Motto:

Jeżeli ta historia mogła wydarzyć się w jednym z najbardziej tolerancyjnych miast – Edynburgu – to o ile bardziej na podobne niebezpieczeństwo narażone są inne miasta świata.

Dedykacja:

Książkę tę dedykuję moim Przyjaciołom, którzy swoją dobrocią, otwartym sercem troszczyli się o mnie i o moje dzieci zarówno w dobrych, jak i trudnych chwilach, służąc pomocą zarówno duchową, jak i materialną oraz wiedzą i doświadczeniem, bez czego ta książka by nie powstała – a w specjalny sposób Rabinowi Davidowi Rose oraz Maryli i Edwardowi Green, a także Hilary i Arnoldowi Rifkind, Andrei i Malcolmowi Cowan, Rebecyn Gitcie i Rabinowi Pinny Weinman, Anicie i Davidowi Mendelssohn oraz Avril i Normanowi Berger, Sandrze i Sidney Caplan, Judy i Anthony Gilbert, Lordowi Julianowi Goodman of L.B., (spóźniona) Myrnie Kaplan, Morrisowi Kaplan, Jonathanowi Kish, Marianne Laszlo, Francese Morgan, Margaret i Peterowi Phillips, Robinowi Samuelowi Spark, Jackie i Raymondowi Taylor.

 Podziękowania:

Pragnę bardzo gorąco podziękować Arturowi Abato, Annie i Agnieszce Janas, Jonathanowi Kish, a także Idze Bożyk, Carol Butters, Erinowi Smith, Magdzie Brodzie i Anne Wilson za krytycyzm i zarazem życzliwość. Chcę podziękować zarówno za uwagi do pierwszej wersji książki, jak i za pomoc przy próbach tłumaczenia Tajemnicy Złotego Świata. Edynburskie bajki dla dzieci i dorosłych, tom 1, Alec i Złoty Pan na język angielski. – Śmiało mogę powiedzieć, że właśnie dzięki Wam książka uzyskała obecny kształt. Bez Waszej dociekliwości i cennych wskazówek czas udostępnienia Czytelnikom tej książki byłby zapewne nadal bardzo odległy. Jesteście wspaniali!

Edynburg, Erev Pesach 14th Nisan 5772 – 6 kwietnia 2012

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *